Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Ιστορία Δ΄Κεφ. 38ο Το ρωμαϊκό κράτος

Ιστορία Δ΄Κεφ. 37ο - Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

Ιστορία Δ΄Κεφ. 36ο - Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 35- Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 34- Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου χωρίζεται

Ιστορία Δ΄Επαναληπτικές ασκήσεις κεφ. 30-33


                             ΑΣΚΗΣΗ 1
                             ΑΣΚΗΣΗ 2
                             ΑΣΚΗΣΗ 3
                             ΑΣΚΗΣΗ 4

  Για περισσότερες ασκήσεις κάνε ΚΛΙΚ ΕΔΩ .
           
      Ασκήσεις που μπορούν να εκτυπωθούν.

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 33ο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 32ο - Η πορεία προς την Ινδία και το τέλος της εκστρατείας

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Ιστορία Δ΄- Κεφ. 30ο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Μελέτη Δ΄-3η Ενοτ.- 3ο Κεφ.- Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα