Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου


<ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (Greek Classics Illustrated) /div>