Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ο άνθρωπος στον πλανήτη γη

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη.