Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

14ο Κεφάλαιο Ιστορίας Ε΄- Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"

ΚΛΙΚ στις εικόνες.
(Πηγή: Άγγελος Χαραλάμπους)

(Πηγή : Αρβανιτίδης Θεόδωρος)