Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
Για να πολλαπλασιάσω  δύο κλάσματα , πολλαπλασιάζω αριθμητή με αριθμητή και παρανομαστή με παρανομαστή.
Παράδειγμα
Κάθε αριθμός μπορεί να γραφεί ως κλάσμα με παρανομαστή τη μονάδα.
Παράδειγμα
ΚΛΙΚ στην εικόνα.
(πριν γραφτεί το αποτέλεσμα, μπορεί το κλάσμα να χρειάζεται απλοποίηση)

Δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι όταν το γινόμενό τους είναι 1.
 Παράδειγμα
Για να μετατρέψω ένα μεικτό κλάσμα σε απλό, πολλαπλασιάζω το ακέραιο μέρος με τον παρανομαστή και στο άθροισμα αυτό προσθέτω και τον αριθμητή. Το απλό κλάσμα έχει τον ίδιο παρανομαστή και αριθμητή το συνολικό άθροισμα.

(Πηγή: Γρηγόρης Ζερβός)

ΚΛΙΚ στην εικόνα. (πριν γραφτεί το αποτέλεσμα, μπορεί το κλάσμα να χρειάζεται απλοποίηση)


Όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, τότε μπορώ να κάνω το κλάσμα μεικτό. Διαιρώ αριθμητή με παρανομαστή και γράφω το πηλίκο της διαίρεσης ως ακέραιο μέρος. Στη συνέχεια γράφω το υπόλοιπο στον αριθμητή και παρανομαστή αφήνω τον ίδιο.

(Πηγή: Γρηγόρης Ζερβός)

 ΚΛΙΚ στην εικόνα
(πριν γραφτεί το αποτέλεσμα, μπορεί το κλάσμα να χρειάζεται απλοποίηση)