Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ανακύκλωση


video

video


video

video

Πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και θεωρούνται μιας χρήσης με την ανακύκλωση μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
videovideo

video

video

video

video
Διαβάζω την ιστορία.
Παίζω τα παιχνίδια.