Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

12ο Κεφ. Ιστορίας-Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

(Πηγή: Αρβανιτίδης Θεόδωρος)
(Πηγή: Άγγελος Χαραλάμπους)