Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Επίσκεψη στο Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής

Σήμερα επισκεφτήκαμε τον Νεολιθικό Οικισμό της Αυγής και παρακολουθήσαμε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα  "Θέματα της νεολιθικής καθημερινότητας " και    "Δημιουργώντας με τον πηλό ".

Μέσα  από  τη  συμμετοχή  τους  σε  ομαδική  δραστηριότητα  τα  παιδιά  εμβαθύνουν  σε συγκεκριμένες όψεις  της  Νεολιθικής  ζωής 
 (π.χ. σπίτια, διατροφή, εργαλεία, κοσμήματα, πήλινα αντικείμενα), έρχονται σε άμεση επαφή με το αρχαιολογικό υλικό και  τους  τρόπους ερμηνείας  του, ενώ
συνεργάζονται προκειμένου να παρουσιάσουν  τα αποτελέσματα  της δικής τους αρχαιολογικής έρευνας στους συμμαθητές και  τους  δασκάλους τους.


"Δημιουργώντας με τον πηλό" 
Τα  παιδιά  μαθαίνουν  για  τις  χρήσεις  του  πηλού  στη  Νεολιθική  Εποχή,  τις  τεχνικές κατασκευής  των  νεολιθικών  αγγείων  και  τα  πήλινα  αντικείμενα  της περιόδου. 
Οργανωμένα σε ομάδες, συνεργάζονται προκειμένου να κατασκευάσουν αντικείμενα από  πηλό  (μικρά  αγγεία,  ειδώλια,  σφραγίδες,  ομοιώματα  σπιτιών  &  φούρνων)  και προσπαθούν  να  ερμηνεύσουν  κάποια  αινιγματικά  πήλινα  αντικείμενα,  βοηθώντας 
τους αρχαιολόγους να λύσουν μερικά από τα "μυστήρια" που τους απασχολούν.          (Πηγή:http://www.neolithicavgi.gr)
 Με τον πηλό παίξαμε και δημιουργήσαμε.