Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

13ο Κεφάλαιο Ιστορίας Ε΄ Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

ΚΛΙΚ στις εικόνες.


(Πηγή : Αρβανιτίδης Θεόδωρος)