Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού

Τεράστια η οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού από διαρροή πετρελαίου.

Oilspillhits60thday from Elef Kent

                                                             Πηγή: Σουδίας Γιάννης