Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Κάθε χάρτης έχει έναν τίτλο.  Ο τίτλος είναι μια χαρακτηριστική φράση, η οποία δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη  και επομένως αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο που μας δίνει πληροφορίες για έναν τόπο. Για να απεικονίζουμε ευκολότερα αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις, σύμβολα και χρώματα, που το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης. 
Τα σύμβολα και τα χρώματα αυτά σχηματίζουν ένα χαρτογραφικό αλφάβητο, με το οποίο μπορούμε να διαβάζουμε τους χάρτες σε όποια γλώσσα κι αν είναι γραμμένοι και αποτελούν το υπόμνημα του χάρτη.

Εικόνα