Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η πυκνότητα

Δείτε πώς η έννοια της πυκνότητας σχετίζεται με τη μάζα και τον όγκο ενός αντικειμένου. 
Ακόμη  με ποιον τρόπο αντικείμενα με ίδια μάζα μπορεί να έχουν διαφορετικό όγκο, ή αντικείμενα με ίδιο όγκο μπορεί να έχουν διαφορετική μάζα
Η  αλλαγή της μάζας ή του όγκου ενός αντικειμένου δεν επηρεάζει την πυκνότητά του . 
Μετρήστε τον όγκο ενός αντικειμένου παρατηρώντας την ποσότητα του υγρού που εκτοπίζει.