Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ο φίλος μας ο άνεμος


Με τους μύλους συνδέθηκαν πολλές λαϊκές παραδόσεις και παροιμίες. 
για να βρεις την ερμηνεία των παροιμιών του μαθήματος.