Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

16ο Κεφάλαιο Ιστορίας Ε΄- Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

 ΚΛΙΚ στις εικόνες.
(Πηγή:  Χαραλάμπους Άγγελος)

(Πηγή: Αρβανιτίδης Θεόδωρος)