Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

17ο Κεφάλαιο Μαθηματικών Ε΄- Ισοδύναμα κλάσματα

Kάνω ΚΛΙΚ στην εικόνα και μαθαίνω περισσότερα για τα ισοδύναμα κλάσματα. 

Κάνω εξάσκηση κάνοντας ΚΛΙΚ στις παρακάτω εικόνες.Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό, διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.
3/4=0,75           2/5=0,4

Τον αριθμό αυτό μπορούμε να τον γράψουμε και ως δεκαδικό κλάσμα.

0,75=75/100       0,4=4/10=40/100


                                                Σύγκρινε τα κλάσματα.

Δες τα ισοδύναμα κλάσματα.
                                                         
      Όταν δύο κλάσματα είναι ομώνυμα, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει μεγαλύτερο αριθμητή.   
                                1/3  <  2/3

    Όταν δύο κλάσματα είναι  ετερώνυμα κλάσματα με ίδιο αριθμητή τότε μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μικρότερο παρονομαστή. 
                                1/5   <   1/2

Για να συγκρίνουμε τα  ετερώνυμα κλάσματα που δεν έχουν ίδιους αριθμητές πρέπει
                                     ή
να τα μετατρέψουμε σε δεκαδικούς αριθμούς 
                            1/5=0,2   και   1/2=0,5
                                          ή
 σε ομώνυμα κλάσματα και μετά να τα συγκρίνουμε

1/5 = 2/10  και  1/2 = 5/10                                
                       
                                           ή
απλοποιούμε για να έχουν ίδιους αριθμητές.
    3/12=1/4       5/15=1/3
                                                                   
(Πηγή: Οι ξερόλες της Πρωτοβάθμιας)


  Σύγκρινε τα κλάσματα.