Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Μουσική-Συμφωνική ορχήστρα

Με τον όρο ορχήστρα αναφερόμαστε σε ένα μουσικό σύνολο μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Ανάλογα με τη συγκρότησή της ή το είδος της μουσικής που υπηρετεί, διακρίνεται σε: Ορχήστρα δωματίου, Συμφωνική ορχήστρα,  ή Φιλαρμονική,Τζαζ Ορχήστρα, Ορχήστρα εμβατηρίων .

Η Συμφωνική ορχήστρα είναι ένα μουσικό σύνολο,μια ορχήστρα μεγάλης κλίμακας, αποτελούμενη από συγκεκριμένα όργανα, που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτέλεση έργων συμφωνικής μουσικής ή όπερας.

Η κλασική συμφωνική ορχήστρα αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες οργάνων:
Τα έγχορδα όργανα
Τα ξύλινα πνευστά
Τα χάλκινα πνευστά
Τα κρουστά όργανα

Τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας διακρίνονται από μία συγκεκριμένη διάταξη στο χώρο, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το 18ο αιώνα (κλασική διάταξη). 
ΚΛΙΚ στις εικόνες.