Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Θερμικά φαινόμενα

ΚΛΙΚ στις εικόνες.
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές


Κλικ για εκτέλεση
                Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά 

Κλικ για εκτέλεση